Студопедия

Главная страница Случайная лекция

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика


СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ НАФТИ І ГАЗУ НА ЕОМ

Зa допомогою ЕОМ сьогодні вирішується багато задач пов'язаних з підрахунком запасів і оцінкою ресурсів нафти і газу, а саме: робиться розчленування розрізу свердловин і визначається тип продуктивних відкладів, робиться кореляція розрізів свердловин, кількісна інтерпретація промислово-геофізичних даних, графічні побудови з метою геометризації покладів (структурні карти, карти ефективних і ефективних нафтогазонасичених товщин, тощо).

За допомогою ЕОМ можливо повністю автоматизувати процес підрахунку запасів нафти і газу. З цією метою розроблено багато програм. Студент повинен вивчити основи автоматизації процесу підрахунку запасів нафти і газу за допомогою ЕОМ, а також ознайомитись з рішенням окремих задач, які стосуються геометризації покладів і визначення окремих підрахункових параметрів.

Найбільш повно ці відомості розглянуті у монографії "Оценка промышленных запасов нефти, газа и конденсата" (під ред. Л.Ф.Дементьева, 1981 р.) . В цій монографії найбільш вдало розглянуті питання, які стосуються точності визначення підрахункових параметрів і величини запасів нафти і газу.

Питання для самоперевірки

1 Який сучасний стан використання ЕОМ при підрахунку запасів нафти і газу та їх перспективи?

2 Як проводиться розчленування розрізів свердловин за допомогою ЕОМ?

3 Як проводиться визначення типу продуктивного пласта за допомогою ЕОМ?

4 Як проводиться кількісна інтерпретація ГДС за допомогою ЕОМ?

5 Які програми використовуються при геометризації покладів нафти і газу за допомогою ЕОМ?

6 Які помилки впливають на точність підрахунку запасів нафти і газу?

7 Як проводиться оцінка точності структурних побудов при підрахунку запасів нафти і газу?

8 Які програми використовуються для підрахунку запасів нафти і газу за допомогою ЕОМ?

9 Як проводиться оцінка точності відбивки положення контактів?

10 Як проводиться оцінка точності визначення коефіцієнтів відкритої пористості і нафтогазонасиченості колектору?

11 Як проводиться оцінка точності визначення величин середнього пластового тиску та інших підрахункових параметрів?

12 Як проводиться оцінка точності визначення величини запасів нафти і газу?


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
 | Перелік додаткової літератури

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 166; Нарушение авторских прав


lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.005 сек.