Студопедия

Главная страница Случайная лекция

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика


Перелік додаткової літератури

1 Дементьев Л.Ф. Математические методы и ЭВМ в нефтегазовой геологии. - М.: Недра, 1982.

2 Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фо­нду надр. - Київ, 1997.

3 Інструкція із застосування класифікації запасі і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу. - Київ, 1998.

4 Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання в ДКЗ Укра­їни матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу. - Київ, 1999.

5 Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. - Київ, 1999.

6 Жданов М.А. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов нефти и газа. Учебное пособие для студентов обучающихся по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». - М:Недра, 1970.

Методичні матеріали

1 Ляху М.В. Підрахунок запасів нафти і газу: Лабораторний практикум. 2-ге видання– Івано-Франківськ.: ІФНТУНГ, 2010 р.

2 Ляху М.В. Підрахунок запасів нафти і газу: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. – 2-ге видання– Івано-Франківськ.: ІФНТУНГ, 2010 р.

3 Ляху М.В. Підрахунок запасів нафти і газу: Курсовепроектування. – 2-ге видання– Івано-Франківськ.: ІФНТУНГ, 2010 р.


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

 

М. В. ЛЯХУ

ПІДРАХУНОК ЗАПАСІВ


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ НАФТИ І ГАЗУ НА ЕОМ | МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 131; Нарушение авторских прав


lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.004 сек.